Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Avgifter för respektive trupp


Här presenteras avgifter för respektive trupp.


 TRUPP

 AVGIFT

 

 Minitrupp Crux

 600 kr

 

 Minitrupp Leo

 600 kr

 

 Minitrupp Lyra

 600 kr

 
 Minitrupp Vega 600 kr 
   
 Adara 950 kr 
 Astra 1050 kr 
 Atria 1250 kr 
 Bellatrix 600 kr 
 Capella 1200 kr 
 Fenix 700 kr 
 Luna 1200 kr 
 Lyra 600 kr 
 Mira 600 kr 
 Nova 1050 kr 
 Orion 900 kr 
 Sirius 1350 kr
   
   
   

Förutom avgiften ovan som betalas en gång per termin betalas även en medlemsavgift på 150 kr in en gång per kalenderår. Medlemsavgiften täcker den försäkring som beskrivs här nedanför.


Alla fakturor skickas ut till den angivna e-postadress ert barn är registrerat på. Vänligen uppdatera oss om ni har ändrat något av era barns kontaktuppgifter.

Vi erbjuder 2 prova-på veckor i början av terminen. Önskar ni hoppa av en grupp måste detta anmälas till respektive ledare snarast! Annars kommer avgifter att faktureras.


Försäkring/licens:

Gymnastikförbundet rekommenderar starkt att alla gymnaster som är medlemmar och deltar i föreningens verksamhet ska vara olycksfallsförsäkrade. 

- Basförsäkring – gäller alla oavsett ålder som ej behöver tränings/tävlingsförsäkring 

- Träningslicens – gäller de som utför fria rotationer runt tväraxeln (oavsett redskap) samt överslag och kullerbytta på trampett - utan att tävla

- Tävlingslicens – gäller alla som tävlar i gymnastik

- Ledarförsäkring – gäller alla ledare som har ett uppdrag i föreningen 


I Söderhamns GF ingår försäkring och träningslicens (och tävlingslicens för de som tävlar) i den terminsavgift samt medlemsavgift som du som målsman betalar in för gymnasten.